ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (УГОДА/ОФЕРТА)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВ «ЗР-Інформ» (далі Виконавець і / або Компанія) публікує даний Публічний договір (Угода та / або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця http://zr-inform.if.ua
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дана Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.
1.3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді;
Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
Виконавець – ТОВ «ЗР-Інформ»
http://zr-inform.if.ua/ - інтернет-сайт, який адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових оголошень та рекламних матеріалів (далі по тексту - Сайт);
Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і яке користується послугами Компанії;
Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об’єкт;
Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов’язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
Послуги / сервіс «ZR-INFORM.IF.UA» - будь-які платні і безкоштовні послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту.
Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, які за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.4. Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів і послуг BOARD.ZR-INFORM.IF.UA. Використання Послуг ZR-INFORM.IF.UA означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови.
1.5. Починаючи використовувати будь-якої сервіс ZR-INFORM.IF.UA, або пройшовши процедуру реєстрації, вважається, що Користувач прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього договору, Користувач не має права використовувати сервіси ZR-INFORM.IF.UA.
1.6. Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.
1.7. Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту zr-inform.if.ua для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими Користувачами.
1.8. Усі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень та рекламних матеріалів.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

2.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Веб-сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих товарів або послуг.
2.2. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов’язується розмістити інформацію про них відповідно цією Угодою та інструкціями, представленими на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.
2.3. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари / послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від домагань третіх осіб.
2.4. Користувач гарантує, що пропоновані ним послуги, в разі якщо надання їх вимагає спеціального дозволу, будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю користувача.
2.5. Користувач зобов’язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, розміщених ним на Веб-сайті, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістивши інформацію про товар або послугу.
2.6. Користувач зобов’язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються:
- Іншими дошками оголошень, торговими майданчиками, які є конкурентами Виконавця тощо;
- Інтернет-ресурси, які пропонують товари і послуги, заборонені до продажу на Веб-сайтах
2.7. Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Сайт має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного правозастосовчого законодавства.
2.8.Користувачеві заборонено:
Опублікувати однакові оголошення;
Опублікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одну й ту саму пропозицію;
Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;
Опублікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
Опублікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та / або небуквенні символи;
Опублікувати оголошення, опис і / або заголовок / фотографії яких є непов’язаними, нечитабельним;
Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;
Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосовчого законодавства;
Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраної у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.
Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об’єкта майна, вакансії, послуги.
Оголошення можуть проходити вибіркову пост- або премодерацію представниками Компанії.
Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж: наркотиків; порнографічних матеріалів або предметів; фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів; вкрадених, які були отримані не законним способом товарів; предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров’я; неіснуючих товарів; людських органів і органів тварин; спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів; баз даних; спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі; рідкісних і заборонених до продажу тварин, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.
Компанія має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

3. ЗГОДА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

3.1. Використання та розголошення інформації, яка може розглядатися як конфіденційна , здійснюватися на основі Угоди на конфіденційність;
3.2. Приймаючи умови Угоди або відвідуючи сторінку Сайту, відвідувач автоматично погоджується з умовами Угоди про конфіденційність;
3.3. Збір, зберігання, використання, обробка і розголошування інформації, отриманої ТОВ «ІТА» при реєстрації Користувачем, у тому числі і персональні дані Користувачів, здійснюються ТОВ «ІТА» відповідно до законодавства України.

4. ОПЛАТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1. Замовлення платних послуг zr-inform.if.ua на сайті здійснюється Користувачем на сторінці замовлення послуги.
4.2. Користувач зобов’язаний ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії, які розміщені на Сайті, після чого може замовити такі послуги. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.
4.3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється через сервіс «LiqPay», який організовує процеси прийому платежів за допомогою підключення різних платіжних систем (VISA, Master Card, Приват24 та ін.). Система LiqPay - це платіжний сервіс ПриватБанку (Банк), призначений для з прощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичні та/або фізичні особи – підприємцями в мережі Інтернет з допомогою комп’ютерів та/або мобільних пристроїв. Клієнтами за цим Договором є особи, які ініціюють відправку платежів на користь одержувачів за допомогою системи LiqPay (Платники) та особи, які приймають платежі за допомогою системи LiqPay (Одержувачі).

5. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ЗР-Інформ»
Код ЄДРПОУ 22194039
IBAN UA593366770000026003052519376